Generalforsamling 23. februar 2022

Vi håber ikke at Corona igen år vil spænde ben for afholdelsen af generalforsamlingen. I år er der nemlig meget på programmet.

Ud over beretning for 2021 og godkendelse af regnskabet, er der en række andre punkter til behandling.

Valg til bestyrelsen

Først og fremmest skal vi have valg til bestyrelsen.

På valg er Erik Bjerg leder af Facilitetsafdelingen, Mike Nygaard leder af Ungdomsafdelingen, Poul Thomsen leder af Sejlerskolen og Annette Diget

Formand. Erik, Mike og Annette er parate til genvalg. Poul ønsker ikke at opstille igen.

Ny Sejlerskoleformand

Sejlerskolen er et stort aktiv for klubben, idet en del Sejlerskole elever forbliver medlem i klubben og efterfølgende køber båd og får en bådplads i havnen.

Nu hvor Poul stopper, mangler vi et nyt bestyrelsesmedlem som leder af Sejlerskolen, og vi søger derfor et medlem, der vil stille op til denne post.

Vedtægtsændringer

Bestyrelsen har som fokusområde, at det administrative arbejde minimeres mest muligt for både medlemmerne og kassereren.

Bestyrelsen arbejder i den forbindelse på et forslag til vedtægtsændringer, der skal ajourføre og tydeliggøre bestemmelserne omkring forfald og betaling af kontingent og bådpladsgebyrer mm.

Vi har gennem nogle år også haft svært ved at udleje alle bådpladserne, og i den forbindelse fremsætter bestyrelsen et ændringsforslag, der præciserer hvilke bådtyper, der kan tildeles plads i havnen.

 

Reserver gerne datoen allerede nu, da vi håber at flest mulige medlemmer finder tid til at deltage.

Annette, Formand