Love og regler

Klubbens love og regler

De retningslinjer der gælder for alle klubmedlemmer, er vedtaget af generalforsamlingen og nedfældet i klubbens vedtægt (også kaldet klubbens love).

Du kan se den gældende vedtægt her.

Hertil kommer klubbens reglement og sikkerhedspolitik, der er fastsat af bestyrelsen og revideres løbende når der er et aktuelt behov for ændringer.

Medlemmerne vil få besked via mail, når der vedtages sådanne ændringer, men du vil altid kunne finde den gældende udgave på hjemmesiden.

Reglementet indeholder en lang række praktiske retningslinjer, der skal hjælpe med at regulere den daglige brug af klubbens faciliteter og udstyr.

Du kan læse reglementet her.

I tilknytning til klubbens reglement, er der også udarbejdet et mere detaljeret dokumentet, der beskriver de miljøregler, der skal overholdes af alle bådejere i forbindelse med vask og vedligeholdelse, uanset om det er i vandet, på vaskepladsen eller på opbevarings arealerne om vinteren.

Miljøregler for vask og vedligeholdelse af både

Der henvises også direkte til miljøreglerne i reglementet og under beskrivelse af havnen.

Sikkerhedspolitikken er nærmere beskrevet i et særskilt underpunkt.