Havnen

Introduktion til havnen

Silkeborg Sejlklub råder over egen havn med plads til 117 kølbåde og joller.

Havnen er delt op i 3 kategorier:

  • De største pladser er betegnet som kategori 1 pladser (de er markeret grønne)
  • De mellemste pladser betegnes som kategori 2 (de er markeret røde)
  • De mindste pladser er betegnet som kategori 3 pladser (de er markeret blå)

Nye bådejere kan få tilbudt en fast plads og betaler for det et engangsindskud til havnen på 4000 kr. Indskuddet tilbagebetales ikke ved udmeldelse. Pladsen er tildelt så længe bådejeren ønsker en plads eller indtil udmeldelse af klubben.

Låneplads

Alternativt kan man vælge at ligge på en låneplads, der tildeles for et år af gangen. For det betales et årligt tillæg til pladslejen på 1000 kr. Her kan man ikke være sikker på hvilken plads man får tildelt og heller ikke være sikker på at kunne få tildelt en plads året efter.

Flytning af plads i løbet af året kan også komme på tale ved pladsmangel.

Tildeling af fast bådplads sker efter anciennitet og under hensyn til bådstørrelse, dybdegang og pladsforholdene i havnen. SSK’s love § 9 og § 17. Skriftlig anmodning om plads skal sendes til havnemesteren.

Der kan først disponeres over pladsen, når kontingent og indskud er betalt.

Vigtige oplysninger om havnen