Klubben

Danmarks smukkest beliggende sejlklub

Silkeborg Sejlklub er nok Danmarks smukkest beliggende sejlklub når vi selv skal sige det.

Klubben er en hyggelig lille sejlklub, hvor vi nyder sejlerlivets mange glæder på Silkeborgsøerne.

Vi byder velkommen til enkeltpersoner, såvel voksne som børn og familier. Under bliv medlem kan du læse mere om hvordan du melder dig ind i klubben.

Som medlem af Silkeborg Sejlklub kan du få bådplads i havnen. Vi har både- og jollepladser i forskellige prisniveauer afhængig af bådens størrelse. Ved venteliste er det det aktive medlems anciennitet, der afgør, hvornår du får tildelt en bådplads. Du henvender dig til havnemesteren om, hvilken båd du ønsker plads til.

Klubben tilbyder en hel sejleruddannelse, med to sæsoners praktik i klubbens øvelsesbåde og dertil et teoretisk kursus, der kan afsluttes med duelighedsprøven. Ud over de faste instruktører deltager flere af klubbens erfarne sejlere som hjælpeinstruktører.

I ungdomsafdelingen lærer børn mellem 8 – 15 år at sejle. Det første år låner ungdomssejlerne en jolle af klubben. Det efterfølgende år er det muligt at leje en jolle.

Vores trænere er selv erfarne sejlere og sørger for en tryg og god introduktion til en verden fuld af oplevelser, sjov og udfordringer.

Sejladsafdelingen afholder ugentlige træningssejladser for kølbåde. Desuden afholdes der hvert år 4-5 kapsejladser over én eller to dage.

Her ligger Silkeborg Sejlklub

Vejen ned til klubben fra Sejsvej er en lille grusvej.