Silkeborg One-Two sejlads

SILKEBORG ONE-TWO SEJLADS

LØRDAG DEN 2. SEPTEMBER

 Mød op og kom til at kende dit lokale farvand endnu bedre og samtidig få testet de nye udfordringer med områder med bundplanter.

Tidspunkter:

 • 08:30 er der kaffe på kanden. Der skal selv medbringes rundstykker m.v.
 • 09:00 holdes der skippermøde
 • 10:00 går starten.

Banen: (skal sejles i den nævnte rækkefølge)

 • Startlinje i Brassø. Der startes på kryds. Der vil derfor med visse vindretninger blive udlagt en bøje, der skal rundes med bøjen til bagbord.
 • Bredø skal rundes med øen til bagbord
 • Møgelø og Alø skal rundes med øerne til styrbord (retning kan ændres efter vindforhold)
 • Borreø skal rundes med øen til styrbord
 • Mållinje ud for sejlklubben skal passeres

Dommerne kan på skippermødet ændre på startlinjen og omsejlings retning i Juelsø og også ændre på mållinjen efter starten er gået.

Regler:

 • Der sejles efter SRS lystal, søfartsreglerne og Silkeborg Sejlklubs Sejladsbestemmelser
 • Der skal bæres svømmevest
 • Der sejles ikke med spiler
 • Den kan enten sejles med 1 mandsbesætning eller 2 mandsbesætning.
 • Man kan deltage med fuld besætning, så er man dog udenfor præmierækkerne.

Præmier:

Der vil være præmier til den bedst placerede båd i de 2 klasser.

Tilmelding:

På klubbens hjemmeside senest onsdag den 30. august kl. 20.00.

Det er gratis at deltage.

Tilmeld dig her: Tilmelding

Vel mødt

Sejladsudvalget

Tilmeldte deltagere: