Intern information for medlemmer

Adgang til intern information for medlemmer

Du har som medlem adgang til klubbens interne dokumenter f.eks. referater fra generalforsamlinger og bestyrelsemøder.

Disse informationer ligger på en anden server og er sikret mod uautoriseret adgang med password.