Bestyrelsen

Klubbens ledelse vælges ved generalforsamlingen

Klubbens øverste ledelse er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

I det daglige ledes klubben af bestyrelsen, som består af 7 medlemmer, der hver er ansvarlig for et hovedarbejdsområde.

Bestyrelsens medlemmer kan kontaktes, hvis du har spørgsmål eller andet som vedrører det pågældende område.

Roller og afdelinger

  • Formand: Sikkerhed og miljøarbejde, medier, hjemmeside, innovation, vinter arrangementer.
  • Økonomiafdeling: Medlemsregistrering, opkrævninger, betalinger, økonomiopfølgning og regnskab, revision, klubarkiv, sponsorater, tømning af automater.
  • Facilitetsafdeling: Klubhus, udearealer på land, øvrige huse på land, kantine, automater, agenter. Ansvarlig for planlægning og koordinering af arbejdspligten.
  • Sejladsafdeling: Kapsejladser, kølbådsstævner, målere, tursejlads, ansvar for dommerbåd og J70.
  • Ungdomsafdeling: Alle sejladsaktiviteter for unge under 25 år, samt ansvar for klubbens joller og følgebåde.
  • Sejlerskoleafdeling: Alle sejlerskoleaktiviteter og ansvar for klubbens kølbåde.
  • Havneafdeling: Havn og broer, vinteropbevaring, brosamarbejde, fyrmester, kran, vaskeanlæg.

Kontaktinformation bestyrelsen