Sejladsområde

Vi sejler på alle Himmelbjergsøerne

Silkeborg sejlklub ligger lige dér hvor Brassø løber ind i Remstrup Å ca. 2,5 km syd for Silkeborg.

Vi sejler på alle Himmelbjergsøerne, Brassø, Borresø og Julsø, som vi kommer til ved at sejle gennem Sejs- og Svejbæksnævringerne.

Fra Julsø, der er den største af de tre Silkeborgsøer, kan man nyde det flotte udsyn til Himmelbjerget. Klubben har samarbejde med andre klubber i søsystemet omkring broerne, der ligger spredt rundt i søerne.

Da vandkvaliteten i søerne er god, bades der rigtigt meget fra broerne eller man kan kaste anker og bade fra båden.

Jens Hjort lavede omkring 2004 en grundig beskrivelse med mange billeder af sejladsområdet. Vælg ‘Beskrivelse af sejladsområde’ nedenfor og tryk på det kort der kommer op. Ved hver eneste bro og lokation er der mulighed for at trykke på delkortet og se beskrivelse af lokaliteten. Bemærk dog, at materialet ikke opdateres længere.

Kapsejlads

Klubben står for forskellige aktiviteter og arrangementer igennem året.

I sommersæsonen bliver der arrangeret kapsejladser og om vinteren har vi forskellige arrangementer i klubhuset.