Kapsejlads

Kapsejlads i Silkeborg Sejlklub

Kapsejlads er en af grundpillerne i Silkeborg Sejlklub og er med til at sikre et godt socialt- og interessesammenhold på tværs i klubben.

Sejladsafdelingen afholder ugentlige træningssejladser om onsdagen for kølbåde.

Desuden afholdes der hvert år 4-5 kapsejladser over én eller to dage.

Du kan læse mere om de forskellige sejladsformater på undersiderne.

Sejladskalender

Få et overblik over kommende kapsejladser.

Sejladsformater

Læs mere om de forskellige sejladsformater her

Onsdagscup

Sejles i månederne maj, juni, august og september. Hver onsdag aften bliver der sejlet kapsejlads på Brassø på en udlagt bane placeret efter vindretning og styrke. Kompetente dommere styrer forløbet, og der sejles typisk mellem 1 og 3 sejladser på en aften med start kl. 18.30.

Da der deltager mange forskellige bådtyper, sejles der efter et handicapsystem a la golf, så det er ikke nødvendigvis den hurtigste båd, der vinder.

Aftenen slutter med præmieoverrækkelse og efterfølgende spisning og hygge i klubhuset.

Den totale vinder for hele sæsonen hædres ved klubbens Standernedhaling.

Tårnpokalsejladsen / Jubilæumssejladsen

Er en traditionsrig sejlads for hele familien. Der må fx ikke sejles med spiler. Starten går inde fra klubhuset, og deltagerne starter forskudt efter hurtighed og rutine. Første båd i mål har vundet sejladsen.

Banen går fra sejlklubben op omkring Alø i Julsø og retur til Sejlklubben. Undervejs skal de 2 snævringer, der forbinder søsystemet, passeres og her kan alt vinders og tabes.

One-Two

Er en nyere, men populær sejlads, hvor der enten sejles alene eller med en 2 mandsbesætning. Banen går søsystemet rundt, hvor udvalgte øer er mærkerne.

Mørkesejlads

Er en sjov, men også udfordrende distancesejlads op omkring Alø. Vi starter i tusmørke og slutter i nattemørket. Vigeregler ud fra lanterne, stedsbestemmelse og grundstødninger gør sejladsen spændende.

Sejladsen afsluttes med gule ærter i klubhuset.

Klubmesterskabet

Afholdes i oktober, og der sejles på udlagt bane i Julsø. Der sejles typisk op til 6 sejladser før end, der kåres en mester.

Distancesejladsen

Er årets sidste sejlads og holdes samtidig med klubbens standernedhaling. Sejladsen har start i Brassø går op omkring Alø og med mållinje ved sejlklubben.

En populær sejlads med stor tilslutning, og også her er sejladsen gennem de 2 snævringer udfordrende.

J70

Klubben har også et team, der sejler ligastævner arrangeret af Dansk Sejlunion. Der sejles forskellige steder i Danmark i 2 ligaer. Sejladsformen er blevet meget populær, og der skal sejles stabilt for at bevare sin plads i ligaen.