Om sejlerskolen

Om Sejlerskolen

Sejlerskolen i Silkeborg Sejlklub varetager uddannelse og træning af voksne personer indenfor fritidssejlads. Sejlerskolens aktiviteter afvikles i klubmiljøet omkring sejlklubben. Hovedaktiviteten er basisuddannelsen af nye sejlere.

Basissejluddannelsen henvender sig til personer, der ønsker en grundig grundlæggende uddannelse, og viden om sejlads med sejl, herunder at erhverve Duelighedsbevis for Fritidssejlere.

Derudover står sejlerskolen for forskellige uddannelsestilbud og aktiviteter af maritim karaker, der henvender sig til medlemmer af klubben. Udover en kompetent faglig undervisning bestræbes det, at deltagelse i Sejlerskolens aktiviteter bidrager til social indslusning i klubben samt et godt social samvær med de øvrige medlemmer i sejlklubben.

Undervisning og instruktion varetages af frivillige instruktører fra klubbens egne rækker. For at vise respekt for deres tid og arbejdsindsats forventes det, at et eventuel afbud til en undervisningsaften sker senest 3 timer før undervisningsstart.

Lær at sejle en sejlbåd – vi starter med teoriundervisning tirsdag den 9. november kl. 18:30, hvor alle er velkomne.