Medlemssystem Conventus vejledninger

Hvad er Conventus

SSK har valgt at anvende klubsystemet Conventus, til administration af medlemskartotek, bådpladser og bogholderi, samt give mulighed for opkrævning og betaling af kontingent, bådpladser mv.

Se dine medlemsdata eller betalinger

Løbende betalinger som aktiv kontingent, bådpladser mv.opkræves og betales via abonnement via tilmeldt betalingskort. Øvrige engangsydelser betales enkeltvis med dit betalingskort ved tilmelding til den pågældende aktivitet.

Systemet kan kun modtage betaling for en ydelse ad gangen, til gengæld ajourføres hver betaling på rette konto i finansbogholderiet. Dine medlemsoplysninger ajourføres også med dine tilmeldinger og betalinger. Du kan via ‘Medlem’, ‘Min brugeradgang ..’ logge ind og se dine betalinger under fanebladet finans.

Via samme login kan du se og opdatere din medlemsdata. Du kan læse mere og se udførlige vejledninger nedenfor.

Vejledninger til medlemssystemet

Tilmelding til kontingent betaling er den første og vigtigste tilmelding som nyt medlem, idet du samtidig tilmelder dit betalingskort til abonnementsbetaling.

Vejledning tilmelding til kontingent betaling

Det kan forekomme, at en betaling fejler af forskellige årsager, f.eks. hvis dit betalingskort er udløbet. Her kan du læse mere om hvad du kan gøre i den situation.

Vejledning fejlet betaling

Hvis du har fået nyt betalingskort eller du har skiftet bank, kan du skifte dit betalingskort.

Vejledning skift af betalingskort

Endelig har du selv mulighed for at afmelde din abonnementstilmelding og dit betalingskort.

Vejledning afmeld abonnement og betalingskort

Vær opmærksom på at afmelding af abonnement på aktivt kontingent eller bådpladsbetaling er at sidestille med en automatisk udmeldelse af klubben eller opsigelse af bådplads med udgangen af det aktuelle kontingent år.