God jul og godt nytår

Først og fremmest vil jeg gerne ønske alle klubbens medlemmer, sponsorer og andre samarbejdspartnere en rigtig god jul og godt nytår.

2021 har været et år der har budt på mange udfordringer.

Vi blev, som alle andre, udfordret med en masse Corona regler. Det førte til at klubhuset var lukket i en længere periode.

Foråret og sommeren kom og hverdagen normaliserede sig. Coronaen kom i baggrunden og vi fik en rigtig god sejlsæson med åbent klubhus, kapsejladser og al den aktivitet sommeren medfører i klubben.

Efteråret førte til stor aktivitet i bestyrelsen.

Ud over bestyrelsesmøder og de almindelige aktiviteter, der foregår i det enkelt bestyrelsesmedlems ansvarsområde, som at finde undervisere til sejlerskolen, rydde op på Kongsholm, få alle bådene op og placeret på de arealer der er til rådighed, arrangere vintersejlads for ungdomsafdelingen, arrangere udvalgsjulefrokost, holde styr på regnskab og udfærdige budgetter og meget mere, så havde vi nogle hængepartier:

  • Generalforsamlingen skulle afholdes her i efteråret, da vi pga. Corona ikke kunne afholde den i februar.
  • Bogen ”De hvide sejl på de blå søer” blev færdig med alt hvad der følger med bl.a. afholdelse af reception.
  • Søsætning af ny hjemmeside, har især taget meget af Ejlerts (kasserer) tid både tekster og få hjemmesiden integreret med Conventus.
  • Ny betalingsform, hvor medlemmerne går ind og tilmelde deres betalingskort en gang, hvorefter de faste betalinger automatisk vil blive opkrævet når det er tid. Det vil lette både medlemmernes og kassererens administrative arbejde.

Det lykkedes næsten at få det hele til at gå op i en større enhed.

Vi har dog også nogle udfordringer i det nye år:

  • Vi har ledige bådpladser.
  • Vi har en generalforsamling til februar, hvor vi skal have valgt ny sejlerskoleformand og ungdomsleder.

Vi søger med lys og lygte efter disse to nye bestyrelsesmedlemmer.

Er der nogle blandt medlemmerne, der måske kunne tænke sig at varetage en af disse poster, så ring og hør mere hos Poul (Sejlerskole) eller Annette (Formand), se her for kontaktinformation: https://silkeborg-sejlklub.dk/klubben/bestyrelsen/

Annette Diget

Formand