Basisuddannelsen

Lidt om basisuddannelsen

Basisuddannelsen i praktisk sejlads følger retningslinjerne fra Dansk Sejlunion. Kurset har til hensigt at give hver enkelt deltager en grundig praktisk træning, der gør eleven i stand til, som ny skipper, sikkert at udnytte en sejlbåds muligheder i kystnære indre danske farvande. I vinterperioder afholdes teoretisk undervisning, med henblik på erhvervelse af Duelighedsbevis og i slutningen af 2.års holdets kursus, afholdes der praktisk prøve til Duelighedsbevis for Fritidssejlere.

Den praktiske uddannelse strækker sig over 2 sejlsæsoner, med cirka 15 lektioner hver sæson i fra maj til slutningen af september. Der sejles henholdsvis tirsdag og torsdag, hvor 1. års-holdet sejler den ene dag, og 2. års-holdet den anden.

Undervisningsaftnerne starter kl. 18:00 med en kort vejrbriefing og gennemgang af aftenens program, derefter er man på vandet. Sejlaftenen slutter kl. godt 21. eller ca. 30 minutter efter solnedgang, hvad der måtte komme først, med en kort debriefing i klubhuset. Af kapacitetsmæssige årsager kan dele af den praktiske uddannelse forlægges til andre tidspunkter end de nævnte. I juli holdes der sommerferie.

Teoriundervisningen afholdes i vinterperioden fra november til april. Undervisningen er opdelt i fag, med hovedvægten på navigation og søfartsregler. Teoriundervisningen afsluttes med den teoretiske prøve til Duelighedsbevis.

Indenfor nogle dage efter din tilmelding, modtager du en bekræftelse og information om mulighed for deltagelse. Ved overtegning tilbydes der plads på venteliste. Udover at følge basisforløbet kan eleverne efter ønske deltage i andre aktiviteter:

  • Havture, hvor der f.eks. sejles i indre danske farvande
  • Mulighed for deltagelse i en distancekapsejlads f.eks. Mors Rundt
  • Onsdags kapsejlads
  • Kerteminde cup for sejlskole elever
  • VHF/DSC radiokurser, hvor eleven forberedes på at gå op til Søfartsstyrelsens prøve.
  • Holddeltagelse med instruktør i interne kapsejladser

Sejlerskolen afholder også andre aktiviteter der henvender sig bredt i klubben, f.eks. besøg hos Søværnets Operative Kommando o.l.

Tilmelding til Sejlerskolen

Tilmelding er bindende. Pladser på begynderholdet tildeles efter “først til mølle”.

Priser

Se vores priser her.

ModulOver 25 årUnder 25 år
1. års praktisk sejlads:1300,-650,-
2. års praktisk sejlads:1300,-650,-
Teori:1100,-550,-
Materialer til teori:800-1000,-800-1000,-