Sikkerhed

Vores sikkerhedspolitik

Bestyrelsen har også fastlagt en sikkerhedspolitik for klubben, som alle medlemmer bør gøre sig bekendt med, da den indeholder en række anvisninger og påbud, der skal modvirke alvorlige hændelser og ulykker, samt anvisning på hvordan der skal reageres, hvis der alligevel opstår en alvorlig hændelse.

Overordnet målsætning

Silkeborg Sejlklub vil være en sikker klub og havn ved at forpligtige sig til:

 • At overholde alle gældende miljø og sikkerhedsbestemmelser, herunder egne reglementer og andre regelsæt som havnen og sejlklubben tilslutter sig.
 • Løbende og systematisk at forbedre havnens miljø- og sikkerhedsforhold og herunder sikre, at brugere og områdeansvarlige:
  – Forebygger brand-, personlige, naturmæssige og materielle skader og ulykker på havnens sø- og landområde.
  – Hurtigt og effektivt kan afhjælpe ovennævnte skader og ulykker som eventuelt måtte opstå på havnens sø- og landområder.
 • Førstehjælpskursus: Efter behov arrangeres et 12 timers førstehjælpskursus for alle medlemmer, samt med passende mellemrum arrangeres et genopfriskningskursus til tidligere kursister. Betaling for kurset afholdes af medlemmerne selv.

Ansvarlig

Klubbens bestyrelse er ansvarlig for sikkerheden i SSK. Dette sikres ved en gang pr. år at evaluere sikkerheden sammen med klubbens sikkerhedskoordinator.
Evaluering af sikkerhedsreglerne skal på dagsorden på det første møde efter generalforsamlingen.

Sikkerhedsudvalg

Der etableres et arbejdende sikkerhedsudvalg hvor der indgår repræsentanter for alle afdelingerne.

Der udpeges en sikkerhedskoordinator

Sikkerhedsudvalgets opgave er kontinuerligt (og mindst en gang pr. år) at evaluere sikkerheden i SSK, samt at påse at klubbens miljø- og sikkerhedspolitik er up-to-date og at den efterleves af alle. Miljø og sikkerhedspolitikken er således ikke et statisk og komplet dokument.

I Silkeborg Sejlklub har vi følgende sikkerhedspolitikker og regler som alle findes på hjemmesiden:

 • Sikkerhedspolitikker for alle afdelinger.
 • Reglement for Silkeborg Sejlklub.
 • Sliberegler
 • Kranregler.

Du kan se sikkerhedspolitikken her.