Tårnpokalsejlads

Tårnpokalsejladsen (jubilæumssejlads)

Kom og vær med til at deltage i den populære familiesejlads, hvor alle har en reel mulighed for at vinde, uanset om man tager ægtefællen, børnene, naboen eller dem alle sammen med.

Sejladsen afholdes lørdag den 10. juni (se sejladsbestemmelserne for mere information).

Deltagerne starter forskudt ud fra bedste skøn med baggrund i hvor hurtig båden er, og kombineret med den tilmeldte skippers færdigheder til at sejle båden. Det vil sige den skønnede hurtigste båd starter sidst.

Det er gratis at deltage i sejladsen.

Sejladsbestemmelser

Frist for tilmelding er onsdag den 7. juni kl. 20.00.

Tilmeld dig her: Tilmelding

Der vil være mulighed for at spille totalisator – også for dem der ikke deltager – på hvilke 3 både, der kommer først i mål.

Tilmeldte deltagere: