Onsdagscup 2021

Vinderne af årets cup er:

1. Lars Wegener 44 point
2. Flemming Nielsen 78 point
3. Bent Rasmussen 136 point

Der er sejlet i alt 41 sejladser med et gennemsnitligt deltagerantal på 10 både. I 2020 var vi i gennemsnit 9 både på banen.
Vi er lidt langsomme til at komme ud til startlinjen om foråret, hvor vi i gennemsnit har 8 både på banen mod 11 både om efteråret.
Det er dejligt, at vi formår at øge deltagerantallet til onsdagssejladserne. En tendens vi forhåbentligt fastholder i 2022.

Sejladsudvalget

Resultater:

Resultat uden fratrækkere

Resultat med fratrækkere