Kapsejladssæson 2022 – sejladsplanen er nu klar

Så starter kapsejladssæsonen for 2022 snart, og kapsejladsplanen er klar, så I kan få plottet datoerne ind i jeres kalendere og få adviseret gasterne, så I møder kampklar fra starten af sæsonen.

Kapsejladsplan 2022

Vedrørende onsdagssejladserne er der nogle få ændringer.

  • De 3 første både i 2021 vil få et tillæg på henholdsvis 1,5, 1,0 og 0,5 i deres lystal
  • De 3 sidste både i 2021 vil få et fradrag på henholdsvis 1,5, 1,0 og 0,5 i deres lystal. For at få retten til et fradrag, skal båden have stillet til start minimum 6 onsdage
  • I den løbende/akkumulerende registrering af resultaterne vil det være den enkelte onsdags samlede placering, der vil blive registreret
  • De 3 dårligste placeringer vil blive fratrukket den samlede placering.

Der skal ikke ske tilmelding for at deltage i onsdagssejladserne. MEN ved du allerede nu, at du vil deltage, vil det være en rigtig stor hjælp for dommerne, at du udfylder nedennævnte tabel, og returnerer denne mail.

Bådtype Navn Skipper Sejlnummer Sejler med

spiler*

Sejler uden spiler*

*Kan ændres inden efterårssæsonen start ved henvendelse til dommerne

Rigtig god sæson til alle.

Sejladsudvalget