Ansøgning om bådplads

Sådan ansøger du

Alle spørgsmål vedr. ansøgning om og tildeling af bådplads skal rettes til havneansvarlig på mail havnemester@silkeborg-sejlklub.dk.

Følgende oplysninger om din båd er nødvendige for at kunne vurdere pladsforhold i havnen:

  • Er båden en sejlbåd ?
  • Bådens fabrikat
  • Bådens typenavn
  • Bådens længde
  • Bådens brede
  • Bådens dybgang

Anmodning om anden bådplads for den kommende sæson fremsættes skriftligt til havnemesteren inden 1. december, hvor efter havneplanen for den kommende sæson fastlægges.

Havnemesteren kan rokere rundt på pladserne, såfremt det er hensigtsmæssigt for klubben. Såfremt en bådplads ikke benyttes i kortere eller længere tid, kan havnemesteren disponere over pladsen i perioden uden vederlag til den faste bruger.

Vigtig information

Gældende aftale mellem bådejer og klubben om leje af bådplads

Når en bådejer tildeles enten fast plads eller låneplads (gælder for et år af gangen) indtræder medlemmet samtidig i en bindende aftale med klubben på de i nedenstående dokument gældende vilkår.

Aftale om leje af bådplads

Disse vilkår er gældende så længe medlemmet råder over en bådplads eller har en båd placeret på klubbens område.

Kollektiv ansvarsforsikring for medlemmernes både

I henhold til klubbens vedtægt tilbydes alle bådejere at blive tilmeldt klubbens kollektive ansvarsforsikring, der er indeholdt i klubkontingentet. Ansvarsforsikringen har vi tegnet hos Codan.

Du får tilsendt en ansøgningsformular i forbindelse med at du tilbydes en bådplads.

Som standard tilmelder vi nye både til policen med søerne som sejladsområde. Hvis du som bådejer ønsker udvidet sejlads område (f.eks. hvis du ønsker at sejle kapsejlads på havet i årets løb) skal du ændre sejladsområdet til udvidet.

Da ansvarsforsikringen er knyttet til den specifikke båd, skal du altid straks give kassereren besked hvis du sælger din båd og/eller køber en ny båd.

De gældende forsikringsbetingelser kan ses her.

Portalkran til optagning og søsætning af både

Klubben råder også over egen portalkran som medlemmerne selv kan benytte.

Brug af kranen er på eget ansvar og du skal som medlem sætte dig grundigt ind i de gældende regler for betjening af kranen før du benytter den.

Reglement for brug af kranen kan læses her.

Båd vaskeanlæg

I forbindelse med kranstedet findes der også et vaskeanlæg, der kan benyttes til at vaske båden over og under vandlinjen.

Du bør læse vejledningen i brug af vaskeanlægget før du benytter det første gang.

Vinterpladser

Klubben råder over to arealer til vinteropbevaring af både, på Kongsholm arealet og arealet ved skoven mellem klubhuset og Børnehaven.

Bådejer skal altid aftale tildeling af vinterplads og placering af båd og stativ/vogn med Havneansvarlig.

Du kan læse mere om vinterpladserne her.

Klargøring af både

Det er tilladt at klargøre både, herunder slibe og male på vinterpladserne, men kun under nøje overholdelse af de gældende miljøregler, som du kan læse mere om her.