Lidt om Tårnpokalen

Sejlklubben fik skænket pokalen af tårnkomiteen i 1974 i forbindelse med tårnets 100 års jubilæum, hvor klubbens både sejlede formationssejlads på Julsø til ære for gæsterne på Himmelbjerget.
Året efter gennemførtes den første tårnpokalsejlads. Det blev dengang bestemt, at det skulle være en familiesejlads med mulighed for at vinde for alle. Også selv om ens båd måske ikke hørte til de allerhurtigste. Skippers egne færdigheder skulle også medregnes i handicappet. Der blev blandt andet indført den regel, at der ikke måtte sejles med spiler.
Det blev også bestemt, at kapsejladskomiteen skulle fastsætte en handicaptid for hver båd efter bedste skøn, således at forventede hurtigste båd starter sidst og den langsomste først. Den båd, der kommer først hjem til klubben efter at have rundet Alø, vinder vandrepokalen, der aldrig kan vindes til ejendom.
På et tidspunkt blev der indført et slags totalisatorspil, hvor man skal gætte rækkefølgen for de første både i mål. Præmien er hele puljen.
Sejladsen har i mange år været en af de mest populære i klubben.

Jens Hjort

Vindere gennem årene