Sejlerskole
Her kan du læse om sejlerskolen og dens tilbud og aktiviteter


Lær at sejle en sejlbåd - vi starter på vandet tirsdag den 1. maj kl. 18:00, hvor alle er velkomne.
Her kan du lære at sejle i Silkeborg Sejlklubs sejlbåde.

Vi sejler hver tirsdag og torsdag aften for henholdsvis nybegyndere og de lidt mere øvede besætninger.

I løbet af sejlsæsonen lærer du, at håndtere en sejlbåd sikkert på vandet samt hvordan man hjælper nødstedte.

Er du blevet ’bidt’ af sejlerlivet, er der mulighed for at fortsætte sejlerkurset med navigation og søvejsregler i vinterhalvåret. Uddannelsesforløbet kan afsluttes med Duelighedsbevis, godkendt af Søfartsstyrelsen.

Ud over selve uddannelsesforløbet er du selvfølgelig meget velkommen til at deltage i Sejlklubbens øvrige aktiviteter, der både omfatter sejlads i optimistjoller for de helt unge, kapsejlads for kølbåde, mere sociale sejlture og samvær.

For yderligere information se nedenfor.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Jørgen Tang på tlf: 21657859 eller mail til tang.jorgen@gmail.com


Om Sejlerskolen

Sejlerskolen i Silkeborg Sejlklub varetager uddannelse og træning af voksne personer indenfor fritidssejlads. Sejlerskolens aktiviteter afvikles i klubmiljøet omkring  sejlklubben.
Hovedaktiviteten er basisuddannelsen af nye sejlere. Basissejlkursus henvender sig til personer, der ønsker en grundig grundlæggende uddannelse og viden om sejlads med sejl, herunder at erhverve Duelighedsbevis for Fritidssejlere. 

Derudover er der forskellige aktiviteter af uddannelsesmæssig art overfor medlemmer af klubben. Udover en kompetent faglig undervisning bestræbes det, at deltagelse i Sejlerskolens aktiviteter bidrager til et godt social samvær i klubben. 
Udover basisuddannelse forestår Sejlerskolen forskellige uddannelsestilbud og aktiviteter af maritim karakter.

Undervisning og instruktion varetages af frivillige instruktører fra klubbens egne rækker. Udover en kompetent faglig undervisning bestræbes det, at deltagelse i Sejlerskolen bidrager til social indslusning i klubben.

Sejlerskolens aktiviteter kan ses i Kalenderen her på hjemmesiden. 


Lidt om Basisuddannelsen

Hvis du vælger at tage din basisuddannelse i Silkeborg Sejlklub, er det som udgangspunkt fordi du ønsker at gennemgå hele den 2-årige basisuddannelsen i klubben med henblik på at indlede længerevarende medlemskab.

Basisuddannelsen i praktisk sejlads følger retningslinjerne fra Dansk Sejlunion. Kurset har til hensigt at give hver enkelt deltager en grundig praktisk træning, der gør eleven i stand til, som ny skipper, sikkert at udnytte en sejlbåds muligheder i kystnære indre danske farvande . I slutningen af 2.års holdets kursus, afholdes der også praktisk prøve til Duelighedsbevis for Fritidssejlere. I vinterperioder afholdes teoretisk undervisning, med henblik på erhvervelse af Duelighedsbevis.

Den praktiske uddannelse strækker sig over 2 sejlsæsoner, med cirka 15 lektioner hver sæson i perioden maj til slutningen af september.   Der sejles henholdsvis tirsdag og torsdag, hvor 1. års-holdet sejler den ene dag og 2. års-holdet den anden .  Undervisningsaftnerne starter præcis kl. 18:00 med en kort vejrbriefing og gennemgang af aftenens program, derefter er man på vandet. Sejlaftenen slutter kl. godt  21. eller ca. 30 minutter efter solnedgang, hvad der måtte komme først med en kort debriefing i klubhuset.  Af kapacitetsmæssige årsager kan dele af den praktiske uddannelse forlægges til andre tidspunkter end de nævnte. I juli holdes der sommerferie.

Basis/teori af holdes i vinterperioden fra november til april. Undervisningen er opdelt i fag, med hovedvægten på navigation og søfartsregler. Afsluttes med Teoretisk prøve til Duelighedsbevis.

Prisen for hver af de 2 moduler med praktisk sejlads 1400 kr. Teorimodulet koster 1000 kr. + lærebøger, søkort og andre materialer, i alt typisk 800-1000 kr.

For unge under 25 er der en speciel attraktiv pris på 500 kr. for teori  og 700 kr. for hver af de 2 praktiske moduler. I forbindelse tilmelding betales for første modul.

Ledige pladser på første modul tildeles efter "først til mølle.." i forhold til tilmeldingstidspunkt blandt dem der har betalt rettidigt. Der ydes ikke hel eller delvis refusion eller anden tilbagebetaling i forbindelse med moduler uanset årsagen til at man ikke møder op til den tilbudte undervisning.
Elever på Sejlerskolen skal være aktive medlemmer af Silkeborg Sejlklub 1).

Tilmelding til Sejlerskolen - klik her. Tilmelding er bindende.  Pladser på Begynderholdet tildeles efter "først til mølle.    

Indenfor nogle dage efter din tilmelding, modtager du en bekræftelse på din tilmelding og information om mulighed for deltagelse.
Ved overtegning tilbydes plads på en venteliste.
Udover at følge basisforløbet kan eleverne efter ønske deltager i andre
aktiviteter:

  Havture, hvor der f.eks. sejles i indre danske farvande.
  Mulighed for deltagelse i en distancekapsejlads f.eks. Mors Rundt.
  VHF/DSC radiokurser hvor eleven forberedes på at gå op til Søfartsstyrelsens prøve.
  Holddeltagelse med instruktør i interne kapsejladser. 

Sejlerskolen afholder også andre aktiviteter der henvender sig bredt i klubben, f.eks. besøg hos Søværnets Operative Kommando o.l.
Kalender for Sejleskolens aktiviteter kan ses  her.

Spørgsmål om Sejlerskolen og dens aktiviteter kan ske til formanden for Sejlerskolen:

Jørgen Tang     Tlf.: 21657859

1)  Personer der har et reelt og aktivt medlemskab af en anden sejlklub under Dansk Sejlunion, f.eks. person der opholder sig i lokalområdet i uddannelsesmæssige årsager, kan efter godkendelse fra Bestyrelsen, deltage i Sejlerklubbens aktiviteter på lige fod med klubbens egne medlemmer. Overordnet gælder et princip om at dette ikke må ske for at udnytte gunstige priser i Silkeborg Sejlklub, derfor vil der i hvert enkelt ske en bedømmelse og en højere deltagerbetaling kan kræves.