Silkeborg Sejlklub ved Hattenæs. Klik for større billede.
   
    
Nyt
På denne side finder du seneste nyheder fra klubben.
Har du selv en nyhed -
mail til Webmaster

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. september

Dronefoto af sejlklubben
Kuno har fået tilsendt et ret flot dronebillede af klubben. Billedet er taget af dronefotograf Karsten Bak Grosen, som har givet klubben tilladelse til at vise billedet på klubbens hjemmeside. Tak for det.

Distancesejladsen 24 oktober  -   Alø rundt

Årets sidste sejlads nærmer sig, så sæt et kryds i kalenderen allerede nu.

Se indbydelsen       
Tilmeld        Tilmeldte

På baggrund af de nye udmeldinger fra Mette Frederiksen d. 28. september, lukker klubben kl. 22.00 alle dage, og alarmen vil blive sat på fra dette tidspunkt.
Desuden aflyser vi alle sociale aktiviteter i klubben indtil 1. januar.
 

Det betyder, at standerstrygningen, udvalgs-julefrokosten og andespillet aflyses. 

Klubmesterskab for kølbåde  

   Se Flemmings beretning her

   Resultater        Præmietider
 


Natsejladsen
Resultater      Præmietider

Flemmings beretning
Det blev en natsejlads hvor vejr-prognoserne holdt. 7 friske besætninger ...
Se mere

 

Kære klubmedlemmer

I forbindelse med det stigende smittetryk af corona har Dansk Sejlunion opdateret deres anbefalinger.
En af anbefalingerne er, at der ikke afholdes sociale arrangementer i klubhuset.


Da SSK er medlem af DS, ønsker bestyrelsen ikke at ignorere anbefalingen.
Det betyder desværre, at klubhuset indtil videre lukkes for sociale aktiviteter, med den konsekvens at gule ærter efter natsejladsen den 25. september aflyses, at der ikke vil være præmieoverrækkelse og bespisning indendørs ifm. de 2 resterende onsdagssejladser, og at der efter klubmesterskabet den 3. oktober ikke vil være aktivitet i klubhuset efter sejladsen.
“Almindelig daglig brug” af klubhuset og herunder brug af toiletfaciliteterne betragtes ikke som en social aktivitet.

Bestyrelsen                                 Link til DS' anbefalinger


ONE-TWO sejladsen blev en stor succes

10 både var tilmeldt. 9 kom til start og 8 gennemførte. 

Vinden var svag til middel ved starten. Ned gennem Brassø begyndte de lovede pust fra SV at bygge op, og alle både kom forholdsvis nemt igennem Sejssnævringen.  

Turen ind i Paradiset var på kryds med kraftig vind i pustene. Efter runding af Bredø ... Se mere her

Resultater    Sejltider    Alle både i samme løb


Kapsejladser i efteråret
Kapsejladsudvalget satser på, at vi i efteråret kan gennemføre de sejladser, der var planlagt.
Der er flere ændringer i sejladsbestemmelserne.
Du kan se dem på
resultat-siden.
Her kan du også se kalenderen for efteråret.

Kapsejladsudvalget glæder sig til at se alle bådene på banen igen.

Svær start på onsdagssejladserne
Med 8 både der stillede op til start, selv om der var tre, der var til kapsejlads i Aarhus, var der lagt op til en god aften i den meget lette vind. Det blev en vanskelig aften. Dommerbåden var ikke helt i humør efter en lang corona-pause og dommerne havde problemer med stopuret.

Det blev derfor besluttet, at aftenens sejlads skulle betragtes som en øvelsessejlads, der ikke tæller med i Cuppen og at næste onsdag også vil blive en øveaften, der ikke tæller med.


ONSDAGSSEJLADSERNE GENOPTAGES

Med baggrund i den seneste lempelse af forsamlingsforbud og den samtidige anbefaling fra Dansk Sejlunion om, hvordan mindre kapsejladser kan afholdes, er det bestyrelsens vurdering, at vi kan genoptage klubbens onsdagssejladser.
Af flere praktiske årsager sker genoptagelsen

                                             ONSDAG DEN 17. JUNI

Sejladserne skal ske under hensyn til afstandsanbefalinger, som er 1 til 2 meter  og nok 2 meter ved fysisk aktivitet.
Med de bådtyper vi sejler i, anbefaler vi, at onsdagsbesætningerne består af max 2 i hver båd. 

Vi ses på banen.

Flemming 


AFI 2Star Race 2020 afvikles som en light-udgave i år 
Klik her for flere oplysninger

FASTEST RACE - Alø RUNDT
Den nye sejlads er nu sejlet fire gange.
Man kan vist uden at overdrive sige, at alle muligheder for at komme i kamp med sig selv, bliver udnyttet. Hvad med at prøve turen og mærke spændingen?
Husk at læse sejladsreglerne først.

Klik her for at se billeder og resultater.


Bestyrelsesmøde 10. maj
På mødet blev retningslinjerne for klubben redigeret efter de seneste udmeldinger fra regeringen.

Se mere her           Se hele referatet


FASTEST RACE - Alø RUNDT er startet

 

Søndag den 3. maj blev dagen, hvor den første båd tog udfordringen op. Med den bedste tid i år, kom den sikkert i mål.
Klik på Alø for at se resultater          
Sejladsregler 
Billeder

Sæsonstart i forhold til COVID-19 situationen
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 27. april
Bestyrelsen diskuterede muligheder for at opstarte specifikke sejladsaktiviteter i forlængelse af to nye sæt retningslinjer fra Dansk Sejlunion.

Følgende blev besluttet:

1. Ungdomsafdelingen kan påbegynde træningsaktiviteter i nøje overensstemmelse med de retningslinjer der er modtaget fra DS. Mike bekræftede at det er muligt at overholde disse og sørger for en kort information til klubbens medlemmer efter nærmere aftale med Annette.

2. For Sejladsudvalget og Sejlerskolen er vurderingen, at de foreliggende retningslinjer ikke giver mulighed for at opstarte praktisk sejlads, hvorfor vi afventer nærmere om beslutninger fra Regering og Sundhedsmyndigheder medio maj.

3. Det blev besluttet at Sejlerskolen kan planlægge afholdelse af teoretisk eksamen under iagttagelse af gældende retningslinjer dvs. bl.a. i mindre grupper og med den nødvendige afstand mellem elever og underviser/censor.

 


Bestyrelsen har på sit møde 11. april drøftet klubbens situation i forlængelse af, at regeringen har forlænget de aktuelle begrænsninger omkring møder og aktiviteter i bred forstand indtil 10. maj. 


Anbefalinger fra sundhedsmyndigheder og Dansk Sejlunion skal følges i klubben, hvilket betyder at opstart af aktiviteter i klubregi ikke kan ske før tidligst efter 10. maj og først når nærmere retningslinjer er modtaget og drøftet i bestyrelsen. 

Det betyder helt konkret følgende:  Se mere her


FASTEST RACE - ALØ RUNDT

Ny fleksibel kapsejlads skal fastholde og øge interessen for at komme ud og sejle i SSK.
Læs herunder om initiativet
nederst i Flemmings indlæg og om hans tanker omkring sejladser i klubben.
 
Flemmings indlæg

På generalforsamlingen berørte jeg kort, at mit mål som ny formand for sejladsudvalget er at arbejde for at fastholde og meget gerne øge interessen i SSK for at deltage i klubbens sejladser.

I den forbindelse har jeg selvfølgelig gjort mig tanker om, hvad der skal til, for at klubben stadig er en sejlklub, hvor en af grundpillerne er fællesskabet om at sejle kapsejlads.

Jeg har været en tur tilbage i historien og fundet tallene i skemaet nedenfor, som fortæller lidt om den udvikling, vi har været igennem siden 2009 og med specielt fokus på de seneste tre år.      Læs mere  her


Regler for brug af klubhus og udearealer

Kære klubmedlemmer

Der er ingen tvivl om, at vi alle befinder os i en vanskelig situation.

Myndighederne har med virkning fra den 18. marts indført et midlertidigt forbud mod at flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder frem til 10. maj. Enhver skal undgå ...

Se mere her     

Sundhedsstyrelsens anvisninger

Pjece om håndhygiejne


Saunaen er lukket indtil videre grundet coronaen

Er sauna og vinterbadning noget for dig?

Sejlklubbens medlemmer og deres mænd/koner har nu mulighed for at prøve kræfter med sauna og vinterbadning.        Se mere her


Arrangementet er aflyst

Sikkerhed til Søs i klubhuset 25. marts kl. 19.00

Få dit kendskab om sikkerhed til søs frisket op ved starten af sæsonen.

Vi har inviteret Nicolas Munck Rechnitzer, der ved alt om, hvordan man sørger for at færdes trygt og sikkert på havet.

Tag din redningsvest med og få vist hvordan man tjekker den.
Tag også din smartphone eller tablet med og få installeret nogle apps, der kan være med til, at du sejler mere sikkert.

Se mere her             


Generalforsamlingen 2020 Se klubbens love her
Årets generalforsamling havde samlet 42 stemmeberettigede medlemmer. Nye i bestyrelsen blev:
Kasserer: Ejlert Andersen
Ungdomafdeling: Mike Jensen
Sejladsafdeling: Flemming Nielsen
Facilitetsafdeling: Erik Bjerg
Sejlerskole: Ikke fastlagt endeligt
Se mere når det endelig referat fra mødet kommer her på hjemmesiden

Alle de afgående bestyrelsesmedlemmer fik en flot kurv for deres indsats

De hvide sejl på de blå søer ...  
Klubben har gennem længere tid arbejdet på at få udgivet en både spændende og flot bog om klubben og sejlads på søerne siden klubben blev stiftet og helt op til nu.
Vi er nu nået så langt, at selve skrivningen af bogen er iværksat. Det vil Annette fortælle mere om på generalforsamlingen, hvor også Kurt Balle, som skal skrive bogen, vil være til stede. Følg også de indlæg, der kommer her på siden.
Klubmedlemmer med sjove og spændende historier kan forvente at få en hyggelig snak med skribenten inden for det næste årstid.


Sindbjerg, som den kan tage sig ud en onsdag aften

Klubaften den 5. februar kl. 19.00.  

Med Flemming over Biscayen og Atlanten – 4000 sømil med det gode skib Edith.

Har du lyst til at blive inspireret til langturssejlads - måske over Atlanten - så kom og hør lidt om valg af rute, båd, pris, sikkerhed m.m. krydret med gode oplevelser og billeder.