Silkeborg Sejlklub ved Hattenæs. Klik for større billede.
   
    
Nyt
På denne side finder du seneste nyheder fra klubben.
Har du selv en nyhed -
mail til Webmaster

Referat fra bestyrelsesmødet den 21/6

Nyt vedrørende coronabestemmelser for klubben

Pr. 1. august er der ikke længere krav om coronapas ved idræts- og foreningsaktiviteter og derfor er den daglige stikprøvekontrol for medlemmernes brug af klubhus mv. ophævet fra dags dato.
Men der gælder fortsat krav om kontrol af coronapas pas for den enkelte gæst ved ankomst på indendørs udskænkningssteder indtil 1.9. og der er derfor stadig lukket for ølsalget i automaterne. 
Vi opfordrer dog stadig medlemmerne til at overholde de generelle anbefalinger omkring begrænsning af smittespredning af covid-19 og vise hensyn ved at holde afstand, spritte hænder af jævnligt, samt blive hjemme når man er syg. 

1. august 2021

Bestyrelsen


Kære medlem
På baggrund af de seneste lempelser af corona restriktioner har bestyrelsen i dag besluttet at klubhuset kan åbne fra og med mandag 14.juni for almindelig ophold for medlemmerne.  Se mere her

Indbydelse til Tårnpokalsejladsen lørdag den 26.juni
På grnnd af for få tilmeldte er sejladsen aflyst.

Kom og vær med til at deltage i den populære familiesejlads hvor alle har en reel mulighed for at vinde, uanset om man tager ægtefællen, børnene, naboen eller dem alle sammen med.

Indbydelse         Tilmeld         Tilmeldte

Se mere om pokalen her

Foto: Jens Hjort

Kære medlemmer
Den 18. maj blev der indgået en politisk aftale om yderligere genåbning af samfundet herunder for frivillige foreninger.

Desværre er de detaljerede retningslinjer fra Kulturministeriet endnu ikke klar, og bestyrelsen har derfor på møde i dag besluttet at klubhuset forbliver lukket indtil vi ved mere om hvilke regler der kommer til at gælde for en evt. genåbning.

Bestyrelsen

20. maj 2021


Onsdag den 5. maj starter årets onsdagssejladser

Selvom vi er i en brydningstid med flere og flere lempelser af diverse coronaregler, er der stadig forhold, vi skal tage hensyn til, når vi sejler kapsejlads.

Vores primære problem er overholdelse af afstandskravet på 2 meter, så onsdagssejladserne vil derfor indtil videre blive afholdt med anbefalinger, som igen har baggrund i DS’
Se mere her


Lukning af klubhuset er forlænget til 6. maj.

Lukningen af klubhuset for almindelig daglig brug er som følge af de fortsat gældende generelle retningslinjer på kultur- og fritidsområdet forlænget indtil 6. maj, dog vil klubhuset være tilgængelig for indendørs undervisning for ungdomsafdelingen i henhold til de nye retningslinjer for genåbning af idræt for unge under 18 år.
Se tidligere opslag.

Bestyrelsen den 20/4


Den nye kapsejladssæson starter snart
Der er nu en sejladskalender for sommeren under "Resultater".

Husk at orientere gasterne om sejladserne, så de allerede nu kan forberede hjemmefronten om, hvor der er en friweekend.

Der vil også i år være mulighed for at sejle Fastest Race om Alø. Se nærmere om sejladsregler og resultater her.

Sejladsudvalget


Skal du sejle optimist-jolle?
Silkeborg Sejlklub starter hold op for nye sejlere mandag den 3. Maj. (tilmelding kræves)
Optimist sejlads er en aktiv og social sport, hvor man sammen med andre børn bliver fortrolig med vind og vand.
  Se mere her


Lukning af klubhuset er forlænget til 21/4.
Se
tidligere opslag.

Bestyrelsen den 5/4 2021


Indlæg fra Flemming

Fiktion og virkelighed – Silkeborg Sejlklub anno 2020

I 1999 skrev jeg et indlæg i vores klubblad ”Mose-Nyt” ud fra en humoristisk, men også alvorlig vinkel med baggrund i en uheldig aldersmæssig sammensætning af klubbens medlemmer.
Samtidig kom jeg også med forslag til diverse tiltag, som skulle bryde den uheldige ulighed, og hovedparten af forslagene er eller har været integreret i klubben efterfølgende.
Er min fiktion fra 1999 så blevet til virkelighed?  Se her

Alle ønskes en god 2021 sæson.

Flemming  
 


Så er 2021 i gang
Sådan lyder det fra besætningen, der sejler i   Sejlsportsligaen.

De fortæller, at de søndags d.14. marts, fik J70eren under tag og malet under vandlinjen og pudset på øverste del.
Den er så flot, som var den ny.

Oplysningerne står John Melau Høgh for.

Læs mere her


Ændring af regler i forbindelse med Coronaen

På baggrund af de seneste retningslinjer fra Sundhedsministeriet og DIF har bestyrelsen besluttet følgende ændringer:

1.  Klubhuset forbliver lukket så længe de nuværende generelle restriktioner omkring forsamling og udskænkning er i kraft og lukningen forlænges foreløbig til og med 5. april.

2.  Ungdomsafdelingen kan påbegynde træning udendørs under iagttagelse af de nye retningslinjer for udendørsidræt (max 25 deltagere)  I forbindelse med træning vil der endvidere være adgang til redskabsrum og toiletter for enkelte personer med kortere ophold.

3.  Sejladsudvalg og Sejlerskole kan påbegynde planlægning af sejladsaktiviteter til igangsætning ved sæsonstart.

4.  Der er nu adgang med nøglekort til toiletter i gl. bygning (med indgang fra vest). 

Det er bestyrelsens håb, at vores normale sejladsaktiviteter vil kunne starte som planlagt ved sæson-start. 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

27. marts 2021 


Er Sejlsportsligaen noget for dig?
Silkeborg Sejlklub har helt fra starten af konceptet være deltager.
36 klubber i Danmark stiller et hold til 4 stævner hen over sommeren.
En 1. division og en 2. division med hver 18 hold, - 4-personer på hvert klubhold.

Læs mere her


Distancesejladsen 24. oktober  -   Alø rundt


Video med
To glade sejlere

Se video taget af :
 Karsten Bak Grosen

Billeder

 15 både stillede til start og 15 både blev taget i mål i det smukkeste efterårsvejr med tocifrede varmegrader, sol i perioder og rigtig Silkeborgvejr, der indebar vindspring, skift i vindstyrke og vindhuller.
På grund af de ustabile vejrforhold blev bådene taget i mål lige før Svejbæksnævringen for ikke at komme i konflikt med tidsbegrænsningen.
Alt i alt en meget værdig afslutning på en på alle måder mærkelig sejlsæson.
Vi ses på banen i 2021 til endnu en sæson med håb om gode vinde og meget mindre corona.


Flemming/Sejladsudvalget

 
Resultater    Mail fra bestyrelsen    


Dronefoto af sejlklubben
Kuno har fået tilsendt et ret flot dronebillede af klubben. Billedet er taget af dronefotograf Karsten Bak Grosen, som har givet klubben tilladelse til at vise billedet på klubbens hjemmeside. Tak for det.


På baggrund af de nye udmeldinger fra Mette Frederiksen d. 28. september, lukker klubben kl. 22.00 alle dage, og alarmen vil blive sat på fra dette tidspunkt.
Desuden aflyser vi alle sociale aktiviteter i klubben indtil 1. januar.
 

Det betyder, at standerstrygningen, udvalgs-julefrokosten og andespillet aflyses. 

Klubmesterskab for kølbåde  

   Se Flemmings beretning her

   Resultater        Præmietider
 


Natsejladsen
Resultater      Præmietider

Flemmings beretning
Det blev en natsejlads hvor vejr-prognoserne holdt. 7 friske besætninger ...
Se mere

 

Kære klubmedlemmer

I forbindelse med det stigende smittetryk af corona har Dansk Sejlunion opdateret deres anbefalinger.
En af anbefalingerne er, at der ikke afholdes sociale arrangementer i klubhuset.


Da SSK er medlem af DS, ønsker bestyrelsen ikke at ignorere anbefalingen.
Det betyder desværre, at klubhuset indtil videre lukkes for sociale aktiviteter, med den konsekvens at gule ærter efter natsejladsen den 25. september aflyses, at der ikke vil være præmieoverrækkelse og bespisning indendørs ifm. de 2 resterende onsdagssejladser, og at der efter klubmesterskabet den 3. oktober ikke vil være aktivitet i klubhuset efter sejladsen.
“Almindelig daglig brug” af klubhuset og herunder brug af toiletfaciliteterne betragtes ikke som en social aktivitet.

Bestyrelsen                                 Link til DS' anbefalinger


ONE-TWO sejladsen blev en stor succes

10 både var tilmeldt. 9 kom til start og 8 gennemførte. 

Vinden var svag til middel ved starten. Ned gennem Brassø begyndte de lovede pust fra SV at bygge op, og alle både kom forholdsvis nemt igennem Sejssnævringen.  

Turen ind i Paradiset var på kryds med kraftig vind i pustene. Efter runding af Bredø ... Se mere her

Resultater    Sejltider    Alle både i samme løb


Kapsejladser i efteråret
Kapsejladsudvalget satser på, at vi i efteråret kan gennemføre de sejladser, der var planlagt.
Der er flere ændringer i sejladsbestemmelserne.
Du kan se dem på
resultat-siden.
Her kan du også se kalenderen for efteråret.

Kapsejladsudvalget glæder sig til at se alle bådene på banen igen.

Svær start på onsdagssejladserne
Med 8 både der stillede op til start, selv om der var tre, der var til kapsejlads i Aarhus, var der lagt op til en god aften i den meget lette vind. Det blev en vanskelig aften. Dommerbåden var ikke helt i humør efter en lang corona-pause og dommerne havde problemer med stopuret.

Det blev derfor besluttet, at aftenens sejlads skulle betragtes som en øvelsessejlads, der ikke tæller med i Cuppen og at næste onsdag også vil blive en øveaften, der ikke tæller med.


ONSDAGSSEJLADSERNE GENOPTAGES

Med baggrund i den seneste lempelse af forsamlingsforbud og den samtidige anbefaling fra Dansk Sejlunion om, hvordan mindre kapsejladser kan afholdes, er det bestyrelsens vurdering, at vi kan genoptage klubbens onsdagssejladser.
Af flere praktiske årsager sker genoptagelsen

                                             ONSDAG DEN 17. JUNI

Sejladserne skal ske under hensyn til afstandsanbefalinger, som er 1 til 2 meter  og nok 2 meter ved fysisk aktivitet.
Med de bådtyper vi sejler i, anbefaler vi, at onsdagsbesætningerne består af max 2 i hver båd. 

Vi ses på banen.

Flemming 


AFI 2Star Race 2020 afvikles som en light-udgave i år 
Klik her for flere oplysninger

FASTEST RACE - Alø RUNDT
Den nye sejlads er nu sejlet fire gange.
Man kan vist uden at overdrive sige, at alle muligheder for at komme i kamp med sig selv, bliver udnyttet. Hvad med at prøve turen og mærke spændingen?
Husk at læse sejladsreglerne først.

Klik her for at se billeder og resultater.


Bestyrelsesmøde 10. maj
På mødet blev retningslinjerne for klubben redigeret efter de seneste udmeldinger fra regeringen.

Se mere her           Se hele referatet


FASTEST RACE - Alø RUNDT er startet

 

Søndag den 3. maj blev dagen, hvor den første båd tog udfordringen op. Med den bedste tid i år, kom den sikkert i mål.
Klik på Alø for at se resultater          
Sejladsregler 
Billeder

Sæsonstart i forhold til COVID-19 situationen
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 27. april
Bestyrelsen diskuterede muligheder for at opstarte specifikke sejladsaktiviteter i forlængelse af to nye sæt retningslinjer fra Dansk Sejlunion.

Følgende blev besluttet:

1. Ungdomsafdelingen kan påbegynde træningsaktiviteter i nøje overensstemmelse med de retningslinjer der er modtaget fra DS. Mike bekræftede at det er muligt at overholde disse og sørger for en kort information til klubbens medlemmer efter nærmere aftale med Annette.

2. For Sejladsudvalget og Sejlerskolen er vurderingen, at de foreliggende retningslinjer ikke giver mulighed for at opstarte praktisk sejlads, hvorfor vi afventer nærmere om beslutninger fra Regering og Sundhedsmyndigheder medio maj.

3. Det blev besluttet at Sejlerskolen kan planlægge afholdelse af teoretisk eksamen under iagttagelse af gældende retningslinjer dvs. bl.a. i mindre grupper og med den nødvendige afstand mellem elever og underviser/censor.

 


Bestyrelsen har på sit møde 11. april drøftet klubbens situation i forlængelse af, at regeringen har forlænget de aktuelle begrænsninger omkring møder og aktiviteter i bred forstand indtil 10. maj. 


Anbefalinger fra sundhedsmyndigheder og Dansk Sejlunion skal følges i klubben, hvilket betyder at opstart af aktiviteter i klubregi ikke kan ske før tidligst efter 10. maj og først når nærmere retningslinjer er modtaget og drøftet i bestyrelsen. 

Det betyder helt konkret følgende:  Se mere her


FASTEST RACE - ALØ RUNDT

Ny fleksibel kapsejlads skal fastholde og øge interessen for at komme ud og sejle i SSK.
Læs herunder om initiativet
nederst i Flemmings indlæg og om hans tanker omkring sejladser i klubben.
 
Flemmings indlæg

På generalforsamlingen berørte jeg kort, at mit mål som ny formand for sejladsudvalget er at arbejde for at fastholde og meget gerne øge interessen i SSK for at deltage i klubbens sejladser.

I den forbindelse har jeg selvfølgelig gjort mig tanker om, hvad der skal til, for at klubben stadig er en sejlklub, hvor en af grundpillerne er fællesskabet om at sejle kapsejlads.

Jeg har været en tur tilbage i historien og fundet tallene i skemaet nedenfor, som fortæller lidt om den udvikling, vi har været igennem siden 2009 og med specielt fokus på de seneste tre år.      Læs mere  her


Regler for brug af klubhus og udearealer

Kære klubmedlemmer

Der er ingen tvivl om, at vi alle befinder os i en vanskelig situation.

Myndighederne har med virkning fra den 18. marts indført et midlertidigt forbud mod at flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder frem til 10. maj. Enhver skal undgå ...

Se mere her     

Sundhedsstyrelsens anvisninger

Pjece om håndhygiejne


Saunaen er lukket indtil videre grundet coronaen

Er sauna og vinterbadning noget for dig?

Sejlklubbens medlemmer og deres mænd/koner har nu mulighed for at prøve kræfter med sauna og vinterbadning.        Se mere her


Arrangementet er aflyst

Sikkerhed til Søs i klubhuset 25. marts kl. 19.00

Få dit kendskab om sikkerhed til søs frisket op ved starten af sæsonen.

Vi har inviteret Nicolas Munck Rechnitzer, der ved alt om, hvordan man sørger for at færdes trygt og sikkert på havet.

Tag din redningsvest med og få vist hvordan man tjekker den.
Tag også din smartphone eller tablet med og få installeret nogle apps, der kan være med til, at du sejler mere sikkert.

Se mere her             


Generalforsamlingen 2020 Se klubbens love her
Årets generalforsamling havde samlet 42 stemmeberettigede medlemmer. Nye i bestyrelsen blev:
Kasserer: Ejlert Andersen
Ungdomafdeling: Mike Jensen
Sejladsafdeling: Flemming Nielsen
Facilitetsafdeling: Erik Bjerg
Sejlerskole: Ikke fastlagt endeligt
Se mere når det endelig referat fra mødet kommer her på hjemmesiden

Alle de afgående bestyrelsesmedlemmer fik en flot kurv for deres indsats

De hvide sejl på de blå søer ...  
Klubben har gennem længere tid arbejdet på at få udgivet en både spændende og flot bog om klubben og sejlads på søerne siden klubben blev stiftet og helt op til nu.
Vi er nu nået så langt, at selve skrivningen af bogen er iværksat. Det vil Annette fortælle mere om på generalforsamlingen, hvor også Kurt Balle, som skal skrive bogen, vil være til stede. Følg også de indlæg, der kommer her på siden.
Klubmedlemmer med sjove og spændende historier kan forvente at få en hyggelig snak med skribenten inden for det næste årstid.


Sindbjerg, som den kan tage sig ud en onsdag aften

Klubaften den 5. februar kl. 19.00.  

Med Flemming over Biscayen og Atlanten – 4000 sømil med det gode skib Edith.

Har du lyst til at blive inspireret til langturssejlads - måske over Atlanten - så kom og hør lidt om valg af rute, båd, pris, sikkerhed m.m. krydret med gode oplevelser og billeder.