Silkeborg Sejlklub ved Hattenæs. Klik for større billede.
   
    
Nyt
På denne side finder du seneste nyheder fra klubben.
Har du selv en nyhed -
mail til Webmaster

AFI 2Star Race 2020 afvikles som en light-udgave i år 
Klik her for flere oplysninger

FASTEST RACE - Alø RUNDT
Den nye sejlads er nu sejlet fire gange.
Man kan vist uden at overdrive sige, at alle muligheder for at komme i kamp med sig selv, bliver udnyttet. Hvad med at prøve turen og mærke spændingen?
Husk at læse sejladsreglerne først.

Klik her for at se billeder og resultater.


Bestyrelsesmøde 10. maj
På mødet blev retningslinjerne for klubben redigeret efter de seneste udmeldinger fra regeringen.

Se mere her           Se hele referatet


FASTEST RACE - Alø RUNDT er startet

 

Søndag den 3. maj blev dagen, hvor den første båd tog udfordringen op. Med den bedste tid i år, kom den sikkert i mål.
Klik på Alø for at se resultater          
Sejladsregler 
Billeder

Sæsonstart i forhold til COVID-19 situationen
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 27. april
Bestyrelsen diskuterede muligheder for at opstarte specifikke sejladsaktiviteter i forlængelse af to nye sæt retningslinjer fra Dansk Sejlunion.

Følgende blev besluttet:

1. Ungdomsafdelingen kan påbegynde træningsaktiviteter i nøje overensstemmelse med de retningslinjer der er modtaget fra DS. Mike bekræftede at det er muligt at overholde disse og sørger for en kort information til klubbens medlemmer efter nærmere aftale med Annette.

2. For Sejladsudvalget og Sejlerskolen er vurderingen, at de foreliggende retningslinjer ikke giver mulighed for at opstarte praktisk sejlads, hvorfor vi afventer nærmere om beslutninger fra Regering og Sundhedsmyndigheder medio maj.

3. Det blev besluttet at Sejlerskolen kan planlægge afholdelse af teoretisk eksamen under iagttagelse af gældende retningslinjer dvs. bl.a. i mindre grupper og med den nødvendige afstand mellem elever og underviser/censor.

 


Bestyrelsen har på sit møde 11. april drøftet klubbens situation i forlængelse af, at regeringen har forlænget de aktuelle begrænsninger omkring møder og aktiviteter i bred forstand indtil 10. maj. 


Anbefalinger fra sundhedsmyndigheder og Dansk Sejlunion skal følges i klubben, hvilket betyder at opstart af aktiviteter i klubregi ikke kan ske før tidligst efter 10. maj og først når nærmere retningslinjer er modtaget og drøftet i bestyrelsen. 

Det betyder helt konkret følgende:  Se mere her


FASTEST RACE - ALØ RUNDT

Ny fleksibel kapsejlads skal fastholde og øge interessen for at komme ud og sejle i SSK.
Læs herunder om initiativet
nederst i Flemmings indlæg og om hans tanker omkring sejladser i klubben.
 
Flemmings indlæg

På generalforsamlingen berørte jeg kort, at mit mål som ny formand for sejladsudvalget er at arbejde for at fastholde og meget gerne øge interessen i SSK for at deltage i klubbens sejladser.

I den forbindelse har jeg selvfølgelig gjort mig tanker om, hvad der skal til, for at klubben stadig er en sejlklub, hvor en af grundpillerne er fællesskabet om at sejle kapsejlads.

Jeg har været en tur tilbage i historien og fundet tallene i skemaet nedenfor, som fortæller lidt om den udvikling, vi har været igennem siden 2009 og med specielt fokus på de seneste tre år.      Læs mere  her


Regler for brug af klubhus og udearealer

Kære klubmedlemmer

Der er ingen tvivl om, at vi alle befinder os i en vanskelig situation.

Myndighederne har med virkning fra den 18. marts indført et midlertidigt forbud mod at flere end 10 personer er samlet. Forbuddet gælder frem til 10. maj. Enhver skal undgå ...

Se mere her     

Sundhedsstyrelsens anvisninger

Pjece om håndhygiejne


Saunaen er lukket indtil videre grundet coronaen

Er sauna og vinterbadning noget for dig?

Sejlklubbens medlemmer og deres mænd/koner har nu mulighed for at prøve kræfter med sauna og vinterbadning.        Se mere her


Arrangementet er aflyst

Sikkerhed til Søs i klubhuset 25. marts kl. 19.00

Få dit kendskab om sikkerhed til søs frisket op ved starten af sæsonen.

Vi har inviteret Nicolas Munck Rechnitzer, der ved alt om, hvordan man sørger for at færdes trygt og sikkert på havet.

Tag din redningsvest med og få vist hvordan man tjekker den.
Tag også din smartphone eller tablet med og få installeret nogle apps, der kan være med til, at du sejler mere sikkert.

Se mere her             


Generalforsamlingen 2020 Se klubbens love her
Årets generalforsamling havde samlet 42 stemmeberettigede medlemmer. Nye i bestyrelsen blev:
Kasserer: Ejlert Andersen
Ungdomafdeling: Mike Jensen
Sejladsafdeling: Flemming Nielsen
Facilitetsafdeling: Erik Bjerg
Sejlerskole: Ikke fastlagt endeligt
Se mere når det endelig referat fra mødet kommer her på hjemmesiden

Alle de afgående bestyrelsesmedlemmer fik en flot kurv for deres indsats

De hvide sejl på de blå søer ...  
Klubben har gennem længere tid arbejdet på at få udgivet en både spændende og flot bog om klubben og sejlads på søerne siden klubben blev stiftet og helt op til nu.
Vi er nu nået så langt, at selve skrivningen af bogen er iværksat. Det vil Annette fortælle mere om på generalforsamlingen, hvor også Kurt Balle, som skal skrive bogen, vil være til stede. Følg også de indlæg, der kommer her på siden.
Klubmedlemmer med sjove og spændende historier kan forvente at få en hyggelig snak med skribenten inden for det næste årstid.


Sindbjerg, som den kan tage sig ud en onsdag aften

Klubaften den 5. februar kl. 19.00.  

Med Flemming over Biscayen og Atlanten – 4000 sømil med det gode skib Edith.

Har du lyst til at blive inspireret til langturssejlads - måske over Atlanten - så kom og hør lidt om valg af rute, båd, pris, sikkerhed m.m. krydret med gode oplevelser og billeder.