Kontingentsatser for Silkeborg Sejlklub 1. jan. 2016
 

Aktiv kontingent

Kr.

900

Passiv kontingent

Kr.

400

Hvilende kontingent

Kr.

600

       
Blå bådpladser

Kr.

2.000

Røde bådpladser Kr. 2.500  
Grønne bådpladser Kr. 3.000  
Vinterplads for kølbåd Kr.

500

       

Jolleplads på land - over 24 år

Kr.

1.000

Vinterplads for jolle - over 24 år

Kr.

350

Sejlerskole praktisk modul (sejlads)

Kr.

1300

Sejlerskole teoretisk modul (sejlads)
+ lærebøger, søkort og andre materialer. Typisk 600-800Kr.
Kr. 900
 
 

Indmeldelsesgebyr

Kr.

100

Indskud ved fast pladstildeling (tilbagebetales ikke)

Kr.

4.000

Gebyr ved for sent betaling

Kr.

100

Bod for ikke at efterkomme bestyrelsens pålæg Kr. 300  

Klubstander

Kr.

60

Nøglekort

Kr.

50

Fortøjningsaflastere pr. stk.

Kr.

100

Der tages forbehold for eventuelle trykfejl

Webmaster