Himmelbjerg-pokalen
(Tårn-pokalen)

År

Navn

Bådtype

1975

Bent .Lindorf. Nielsen

Lilje 10

1976

F. Nielsen

KDY.15 m2

1977

P.E. Jacobsen

Lampuga

1978

Sven Sjørslev

H-Båd

1979

Finn Rasmussen

Belinda

1980

Leif Andersen

Leisûre 17

1981

Henning Nielsen

Folkebåd

1982

Ole Christensen

H-Båd

1983

Ole Wraae

H-Båd

1984

Poul Skjøth

H-Båd

1985

Rene Rasmussen

Yngling

1986

H.J. Jensen

H-Båd

1987

Kjeld Kristoffersen

LM 22

1988

Tom Pedersen

H-Båd

1989

Henrik Tonnisen

Folkebåd

1990

Christian Varming

LM 81

1991

Flemming Krag Nielsen

Solus 24

1992

Anders Kildegård

Nordship 870

1993

Ivan Flessing

Soling

1994

Carsten Sølvsten Jensen

Drabant 22

1995

Valdemar Jensen

H-Båd

1996

Hans Larsen

Star

1997

Povl Fisker

L23

1998

Haakon Østerdal

L23

1999

Haakon Østerdal

L23

2000

Niels L. Sejthen

H-Båd

2001

Kjeld Kristoffersen

H-Båd

2002

Carsten Sølvsten Jensen

Granada 24

2003 Flemming K. Nielsen L23
2004 Claus Springborg H-Båd
2005 Jesper Kildegaard H-Båd
2006 Valdemar Jensen H-Båd
2007 Erik Bjerg H-Båd
2008 Charlotte Larsen H-Båd
2009 Jan Gravesen H-båd
2010 Flemming K. Nielsen L23
2011

Lars Wegener

H-båd
 
Pokalen