Sæsonstart i forhold til COVID-19 situationen

Bestyrelsen har på sit møde 11. april drøftet klubbens situation i forlængelse af, at regeringen har forlænget de aktuelle begrænsninger omkring møder og aktiviteter i bred forstand indtil 10. maj. 
 

Anbefalinger fra sundhedsmyndigheder og Dansk Sejlunion skal følges i klubben, hvilket betyder at opstart af aktiviteter i klubregi ikke kan ske før tidligst efter 10. maj og først når nærmere retningslinjer er modtaget og drøftet i bestyrelsen. 

Det betyder helt konkret følgende:

 1. Den officielle standerhejsning afholdes ikke i år

 2. Store Arbejdsdag gennemføres ikke som normalt her i foråret. Hvis det bliver praktisk muligt kan den evt. afholdes i efteråret. Enkelte specifikke vedligeholdelsesopgaver kan dog gennemføres i grupper af få personer efter aftale med Erik.

 3. Ingen kapsejladser afholdes før tidligst efter 10. maj - der planlægges foreløbigt efter at afholde en første træningssejlads onsdag 13. maj og når nærmere retningslinjer herfor er fastsat.

 4. Sejlerskolen opstarter tidligst træning for nuværende elever 12. maj og opstart af nye elever afventer nærmere beslutning.

 5. Klubbåde kan ikke benyttes før der udsendes nærmere retningslinjer herfor.

 6. Ungdomsafdelingen afventer nærmere retningslinjer omkring tilrettelæggelse af træning fra Dansk Sejlunion før opstart, hvilket tidligst kan ske efter 10 maj. Klubbens følgebåde og joller kan heller ikke benyttes før tidligst efter dette tidspunkt.

 7. Klubhuset er kun åben for benyttelse af toiletter og håndvask mv. Det henstilles at al ophold kun sker udendørs i mindre grupper og at der holdes god afstand jf. gældende retningslinjer.

 8. Klargøring, søsætning og sejlads i private både er tilladt, når der tages godt hensyn til andre brugere på havnen. I den forbindelse henviser vi til nedenstående anbefalinger fra Dansk Sejlunion:
  Dansk Sejlunion opfordrer enhver sejler og bådejer til at være meget opmærksom på regeringens og myndighedernes retningslinjer og opfordringer – det gælder fx om ikke at være tæt sammen med nogen, der ikke er fra samme husstand, og at holde afstand, når man mødes. Vi opfordrer til at tænke sig om og tage størst muligt hensyn.
  Det er på den baggrund, vores klare opfordring, at man kun sejler sammen med familiemedlemmer i kølbåd eller topersoners jolle. Man bør kun sejle til og fra samme havn. Sejlads i enmandsjolle bør kun ske tæt på land, da Forsvaret pt. ikke har sædvanligt sikkerhedsbredskab.
  Ved ophold i båden eller på havnen, må man holde afstand til andre sejlere og bådejere."

 Med venlig hilsen

 Bestyrelsen