FASTEST RACE - ALØ RUNDT

Ny fleksibel kapsejlads skal fastholde og øge interessen for at konkurrere i SSK. Læs om initiativet nederst i indlægget.

 

På generalforsamlingen berørte jeg kort, at mit mål som ny formand for sejladsudvalget er at arbejde for at fastholde og meget gerne øge interessen i SSK for at deltage i klubbens sejladser.

I den forbindelse har jeg selvfølgelig gjort mig tanker om, hvad der skal til, for at klubben stadig er en sejlklub, hvor en af grundpillerne er fællesskabet om at sejle kapsejlads.

Jeg har været en tur tilbage i historien og fundet tallene i skemaet nedenfor, som fortæller lidt om den udvikling, vi har været igennem siden 2009 og med specielt fokus på de seneste tre år.

 

2009

2017

2018

2019

Onsdagssejladser

 

 

 

 

Gennemsnitligt antal deltagende både

14

14

12

11

Heraf:

 

 

 

 

Antal H-både

9

5

5

3

Antal L-23er

5

3

2

3

Antal lystalsbåde

0

6

5

5

 

 

 

 

 

Klubmesterskabet

 

 

 

 

Gennemsnitligt antal deltagende både

16

11

9

8

Distancen

 

 

 

 

Gennemsnitligt antal deltagende både

22

19

17

13

 

Af udviklingen kan vi se at:

·         Onsdagssejladserne har

·         Uændret antal deltagende både fra 2009 til 2017

·         Forholdsmæssigt kraftigt fald fra 2017 til 2019

·         markant fald i deltagende H-både

·         fald i deltagende L-23’ere

·         nogenlunde stabilt antal deltagende lystalbåde de sidste tre år dog med et mindre fald.

Klubmesterskabet har:

·         kraftig faldende deltagerantal fra 2009 til 2017

·         svagt faldende de sidste tre år.

 

Distancen har:

·         kraftigt fald fra 2009 til 2019, på trods af at det er en populær sejllads.

 

For mig er det vigtigt, at vi forsøger at bryde tendensen til mindre og mindre tilslutning.  Og det gør vi nok ikke ved at forsætte i fuldstændigt samme spor som tidligere. Så i 2020 vil vi komme med mindre justeringer af de bestående sejladser og lidt nyt i forsøg på at få flere ud at sejle eller i det mindste at fastholde dem, der sejler i dag.

 

Nye initiativer ved eksisterende sejladser

·         Der sejles alle mod alle og efter LYS.  Med de i 2019 få deltagende klassebåde som H-både og L-23’ere, giver det ikke mening at have selvstændige løb for disse.

·         Der vil være præmie til hver 3. startende båd.

·         One/Two Star gentages efter det gode initiativ og succes fra 2019.

·         Klubmesterskabet vil foregå over en lang dag på Julsø med banelængder, der gør det muligt med op til seks sejladser.

·         Distancesejladsen vil ske med krydsstart for at få spredning på feltet inden snævringerne.

Vi har alt for mange gange oplevet at have bunkebryllup i Sejs Snævringen, og hvor regulær kapsejlads er sat ud af spillet, så kun heldet råder.

·         Mørkesejlads i efteråret hvor vi en onsdag starter i dæmringen og kommer hjem i mørke

 

Ny kapsejlads: Fastest Race – Alø Rundt

Dette er en uforpligtende sejlads, som kan sejles præcis, når det passer i kalenderen, når vindretningen og -styrken er perfekt, og som ikke er afhængig af dommerbåd. Sejladsen vil forhåbentligt give en god snak i klubben om strategi for vindretning, vindstyrke, er det bedst at starte på kryds mod strømmen eller på læns m.v., og der vil nok altid være en båd, man gerne vil snuppe ved næste sejlads.

 

Se sejladsregler og registrering under Resultater.

 

Usikkerhed omkring sæsonstart

Jeg havde forventet, at vi kunne afholde en klubaften inden sæsonstart, hvor vi kunne udveksle holdninger og om ovennævnte, men det er der ikke meget, der tyder på, kan lade sig gøre i år i lyset af corona-krisen. Derfor dette lidt lange indlæg.

 

Sæsonens sejladser er på plads, men på grund af usikkerheden i forhold til, om vi reelt kommer til at sejle, så er de p.t. ikke registreret i kapsejladskalenderen.

 

Datoerne kan ses i bilag under ”Resultater”.

 

Bestyrelsen vil nøje følge de ændringer i forbud og anbefalinger, der måtte komme fra myndighederne og omgående advisere på hjemmesiden, når sæsonens aktiviteter kan starte.

 

Med håb om en god sejlsæson.

Flemming, Sejladsudvalget