FASTEST RACE – ALØ RUNDT

 

Sejladsregler

·         der sejles efter søvejsreglerne

·         eventuelle klasseregler er suspenderet under sejladsen

·         der kræves ikke klassebevis eller registreret LYStal

·         der skal ikke ske tilmelding

·          der kan sejles døgnet- og året rundt

·         der er ikke loft over den enkeltes båds antal sejladser, krav om samme besætning eller båd

Ruten

·         Sejlklubben – Alø – Sejlklubben

 

Start

·         ved fartbegrænsningsmærket ved sivpynten sydvest for sejlklubben

·         mærket skal passeres inden for 2 bådlængder og med mærket på bådens bagbords side

 

 Mærkerunding

·         Alø  -  med valgfri omsejlingsretning

 

Mål

·         ved fartbegrænsningsmærket ved sivpynten sydvest for sejlklubben

·         mærket skal passeres inden for 2 bådlængder og med mærket på bådens styrbords side

 

Dokumentation

Foto med tid og dato ved passage af fartbegrænsningsmærket ved start og mål - og passage af Alø på østsiden.

 

Dokumentationen skal sendes til mail nielsen.eistrup@gmail.com, sammen med oplysninger om

·         bådtype og navn

·         egen registreret reel sejltid

·         om der sejles med eller uden spiler

·         den samlede besætning

·         selfi af besætningen

 for at sejladsen kan godkendes og publiceres på SSK’s hjemmeside.

 

Registrering

På hjemmesiden vil alle gennemførte sejladser blive registreret i datorække med anførelse af reel sejltid og sejltid efter LYS.

 

Den/de til enhver tid hurtigste båd/ både efter reel sejltid og efter LYS vil også være registreret.

 

Præmier

Der vil være præmier til

·         årets 3 hurtigste både  -  beregnet efter LYS

·         til den båd der har deltaget med samme skipper flest gange

 

Præmieoverrækkelsen vil ske på sejladsårets generalforsamling.

 

Spørgsmål

Til sejladsen kan rettes til Flemming Nielsen på mobil nr. 3029 6170 eller i klubben.