PROGRAM

Der sejles efter DFS forskrifter, ISAF´s kapsejladsregler og Silkeborg Sejlklubs sejladsbestemmelser

·       Starten tilstræbes at gå kl. 10.00

·       Der startes på kryds

·       Alø skal rundes med øen til bagbord

·       Mållinje mellem udlagt bøje og dommerbåden ud for sejlklubben

·       Dommerne kan beslutte at afkorte banen

·       Ved afkortning vil mållinjen også være mellem udlagt bøje og dommerbåden

·       Mållinjen inddrages kl. 14.30

·       Påhængsmotor må ikke være monteret på båden.

 

Tilmelding på SSK´s hjemmeside senest tirsdag den 26. oktober kl. 22.00.

Startgebyr kr. 50,00 betales i bureauet fra kl. 09.00.

Præmieoverrækkelsen for sejladsen og onsdagssejladserne finder sted umiddelbart efter sejladsen.

Sejladsudvalget