Tak for den store opbakning til årets sidste sejlads - distancesejladsen rundt om Alø.

P.t. er der hele 15 både tilmeldt.

Den gode tilmelding giver desværre lidt udfordringer omkring det gældende forsamlingsforbud.

 Så for at imødegå eventuelle problemer med overtrædelse af forbuddet, har bestyrelsen besluttet, at der ikke vil ske præmieoverrækkelsen når sejladsen er afsluttet.

Bestyrelsen opfordrer også til, at der ikke sker samling ved klubhuset, men at klubbens område forlades, når der er rigget af, og der er nydt en velfortjent øl i båden.

På bestyrelsens vegne

Flemming