Kære medlem

På baggrund af de seneste lempelser af corona restriktioner har bestyrelsen i dag besluttet at klubhuset kan åbne fra og med mandag 14. juni for almindelig ophold for medlemmerne.

Vi havde i den forbindelse forventet at kravet om kontrol af coronapas ville blive udfaset, men det er desværre ikke tilfældet i denne omgang. Det betyder at der vil blive foretaget 1 daglig stikprøve kontrol af coronapas ved en repræsentant for bestyrelsen, der er udpeget til opgaven.

Det er det enkelte medlems ansvar at have et gyldigt coronapas før man kommer i klubhuset og være i stand til at forevise det på anmodning. Ved manglende coronapas vil man efter gældende regler blive bedt om at forlade klubhuset.

Kravet om brug af mundbind er ophævet fra samme tidspunkt.

Der vil indtil videre stadig ikke være servering af pølser i forbindelse med onsdagssejlads.

Automaterne vil blive åbnet, men i første omgang kun for salg af vand. Det skyldes at såfremt vi sælger øl så vil vi blive omfattet af Cafe reglerne (pga. vores spiritus bevilling) og ville skulle kontrollere coronapas for det enkelte medlem hver gang.

Ungdomsafdelingen har haft adgang til brug af klubhuset fra en tidligere genåbning, da aktiviteter for unge under 18 år er omfattet af andre regler. Det samme gælder undervisningsaktiviteter i Sejlerskolen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen